Foglalási ÉS LEMONDÁSI feltételek

A Szolgáltató adatai:

Név: Miya Bt.

Cím: 3535 Miskolc, Tóth Árpád u. 17

Levelezési cím (üzleti tevékenység helye): 3535 Miskolc, Bartók Béla u.  19.

Telefon: +36703793407

E-mail: info@ahaz.eu

Web: https://ahaz.eu

Bejegyző bíróság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-06-010227

Adószám: 20544777-2-05

 

1. Általános szabályok

 

1.1 Az „Általános Üzleti Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely (A Ház szolgáltatásainak igénybevételét)

1.2 Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

1.3 A vendégház nem dohányzó szálláshely szolgáltató. Ennek megszegése esetén, különösen a szobákban történő dohányzás illetve a szobákhoz tartozó erkélyen, oly módon történő dohányzás, hogy a dohány füst a szobába beáramol, a dohányzó vendég 15.000.- Ft/nap összeg többlet takarítási díj megfizetésére köteles, mely a szobaszámlára kerül ráterhelésre. Dohányzásra kizárólag az erre táblával kijelölt helyeken kerülhet sor.

 

2. Szerzői jog

 

2.1. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

2.2. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

2.3. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

2.4. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

2.5. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

2.6. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

3. Szerződő fél

 

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég (a továbbiakban: Vendég) veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

4.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató a kiajánlott szobát nem tartja, a szabad kapacitás függvényében tud biztosítani az ajánlat elfogadása esetén.

4.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.5. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.7. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

5. A szállodába történő érkezés-elutazás / Check-in – Check-out

 

Érkez napján a szoba 14:00-tól áll Vendégeink rendelkezésére. Elutazás napján a szoba 10:00-ig áll Vendégeink rendelkezésére.

 

5.1. Késői kijelentkezés (late check out)

 

A szálloda foglaltságának függvényében tudja biztosítani a korai érkezést. Késői kijelentkezés esetén az alábbi díjakat számítjuk fel: itt tartózkodott óránként 1000 Ft

 

6. Árak

 

6.1. A vendégház aktuális szobaárai a szálláshely weblaplapján (https://ahaz.eu/arak-foglalas) megtalálhatóak

6.2. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a vendégház recepcióján.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Vendégre.

 

 7. Háziállatok

A vendégház szobáiba kistestű háziállata vendég felügyeletével, térítés ellenében és előzetes egyeztetést követően bevihető. A közös helyiségeket a többi szállóvendég nyugalmát nem zavarva, a vendéház szoba megközelítéséhez használhatják, de egyéb helyiségeit, úgymint reggeliző, szauna helyiségeit nem látogathatják. 

A Vendég teljes körűen felelős a behozott állat által esetlegesen okozott károkért. A  vendégház tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy ha úgy ítéli meg, hogy a behozott kisállat zavarja a vendégház rendeltetésszerű üzemeltetését vagy a többi szállóvendég nyugalmát, akkor megtagadhatja a kisállat további, elhelyezését.

 

 8. Lemondási feltételek

 

A lefoglalt szobá(ka)t 18:00-ig tartjuk. Az ettől későbbi érkezést, vagy lemondást, illetve a korai kijelentkezést kérjük, legkésőbb az érkezés napját megelőzően jelezze!

 

Módosítási és lemondási feltételek:  14 nappal az érkezést megelőzően kötbér mentesen módosítható és lemondható a megrendelt szolgáltatás. Az érkezést megelőző 14 napon belüli lemondás esetén a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatások 100%-át számlázzuk ki.

Minden megrendelt, de meg nem érkezett szoba után (no show) a szolgáltatások 100%-át számlázzuk ki.

 

9. Fizetés módja

 

9.1. A szobafoglalás garantálásához előlegfizetés szükséges. Előlegfizetés esetén a Szolgáltató a szobafoglalás összegének 20%-ára vonatkozóan állít ki előlegbekérő levelet. A visszaigazolás akkor lép érvénybe, ha az abban feltüntetett időpontig a kért előleg beérkezik.

9.2. Az érkezést megelőző 24 órán belüli foglalás esetén a foglalás díját érkezéskor a szoba elfoglalása előtt kell kifizetni.